GPdesign, individuell coachningGPdesign, coachning i relationer

Att våga möta!

Att se sammanhang och påverkan
Att göra medvetna val
Att bli medveten om fallgropar
Att utveckla sitt EQ
Att se olika förhållningssättAtt lyfta
relationer!
GPdesign, coachning av relationer


GPdesign, coachning av jag i relationer         GPdesign, coachning av parrelationer

Gunilla Petersén GPdesign gunilla@gpdesign.se 023-605 07 070-308 30 90 Sundborn